Databeskyttelse hos TUR

Her kan du se en oversigt over, hvordan vi behandler dine persondata 

i forhold til GDPR-standarderne.


Gældende for følgende sider: tur.dk, meritvejen.dk og transportuddannelser.dk

Lovligt og fair

Vil vil behandle persondata på en lovlig og fair måde og i overensstemmelse med dine rettigheder.

Afgrænset formål

Vi indsamler kun persondata til specifikke og lovlige formål. Persondata vil kun blive brugt til de formål, som de oprindeligt blev indsamlet til.

Gennemsigtighed

Når vi indsamler persondata fra dig eller fra andre kilder, sikrer vi, at du som datasubjekt får den nødvendige information i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du har altid ret til at modtage oplysning om, hvilke persondata vi indsamler om dig.

Dataminimeret

Al persondata skal være tilstrækkelig, relevant og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til de formål, som de er indsamlet til.

Korrekte data

Persondata, som vi behandler, skal være korrekt, og hvor nødvendigt skal det være opdateret.

Tidsbegrænset

Persondata bliver behandlet i et personidentificerbart format, så længe det er nødvendigt til de formål, som det blev indsamlet og behandlet til. En række procedurer sikrer, at persondata bliver slettet på korrekt vis.

Fortrolighed

Persondata bliver betragtet som fortrolig information. TUR garanterer fortrolighed ved at sikre, at alle medarbejdere er indforstået med, at persondata er fortrolige og ved at uddanne medarbejderne i, hvordan persondata skal behandles.

Databeskyttelsespolitik

Transporterhvervets Uddannelser (TUR) har udviklet og er indehaver af de immaterielle rettigheder til det materiale, som ligger på tur.dk.


Det er ikke tilladt at kopiere, ændre, videregive og offentliggøre indholdet, medmindre en sådan ret følger af ufravigelig lovgivning.


Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik vedrører domænet tur.dk og dermed også alle underliggende websider.

Dertil hører også domænet transportuddannelser.dk og alle underliggende websider.


TUR forpligter sig til løbende at opfylde lovgivningens krav til beskyttelse af privatlivets fred.


Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores datapolitik eller til, hvordan vi bruger dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os:


Transporterhvervets Uddannelser

Vesterbrogade 6D, 4. sal 

1780 København V


E-mail: tur@tur.dk

Telefon: +45 35 87 87 00


Adgang til data

Af de data og informationer vi samler på tur.dk, har brugeren ikke adgang til sine data, men har til enhver tid mulighed for at afmelde sig følgende tjenester:

  • TUR nyhedsbrev
  • LUU nyhedsbrev


Formål med dataindsamling

I forbindelse med tilmelding til nyhedsbreve bliver følgende informationer indsamlet: Navn og e-mailadresse.


TUR samler data ind på tur.dk med flere formål:

  • Udsendelse af nyhedsbreve.
  • Registrering af og kommunikation med deltageren i forbindelse med tilmelding til et faglærerkursus og bruges da kun i forbindelse med det enkelte kursus.
  • Registrering af personoplysninger og personhenførbare oplysninger er nødvendige for at kunne analysere, hvordan du bruger tur.dk via Google Analytics.


Tredjeparts adgang til data


Data, der indsamles på tur.dk, udleveres ikke til tredjepart.

Om Transporterhvervets Uddannelser (TUR) 

Transporterhvervets Uddannelser (TUR) fastsætter mål og rammer for arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) og erhvervsuddannelse (EUD) og udvikler dermed fremtidssikrede uddannelser til transportbranchen og dens medarbejdere.

TUR ejes af arbejdsgiverforeninger og fagforbund inden for transportbranchen og er en interesseorganisation, der har som sit formål at varetage transporterhvervets uddannelsesmæssige interesser over for de offentlige uddannelsessystemer.


Følgende organisationer er repræsenteret i TUR:

3F, DI, DE, DSB, Dansk Jernbaneforbund, Danmarks Fiskeriforening, Danske Regioner, Forsvaret, Forsvarets Personale, Kommunal Brandvæsen, FOA og HK-Stat.

Parterne i TUR bemander de rådgivende udvalg, som er nedsat i henhold til lovgivningen. Udvalgene er sammensat, så der er lige mange arbejdstagere og arbejdsgivere i de enkelte udvalg - såkaldte "paritetiske udvalg".


Udvalgene varetager uddannelsesinteresserne inden for målområderne:

  • Gods på landevej og bane
  • Personbefordring med bil, bane og bus
  • Terminaler, herunder havne og lufthavne
  • Oplagring i produktion, engros og detail
  • Redning, brand og ambulance
  • Erhvervsfiskeri

Den daglige drift varetages af TURs sekretariat, hvis primære opgave er at betjene bestyrelsen og de enkelte udvalg, samt at holde kontakt og være i dialog med uddannelsessteder, ministerier og styrelser.

Kontaktoplysninger

Transporterhvervets Uddannelser

Vesterbrogade 6D, 4. sal

1780 København K

Tlf. 35 87 87 00

tur@tur.dk